Post

Utskiftning av rekkverk i kjellertrappene

Posted on August 6, 2018 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Styret har godtatt tilbudet til BK Bygg angående skifte av rekkverk. Det vil bli oppstart august/september. Styreleder var på HMS befaring med  Bate og det ble da påpekt at rekkverkene var gamle og rustne. De blir nå skiftet ut med nye rekkverk i stål ,med korrekt høyde. De gamle rekkverkene tilfredsstilte ikke kravene til høyde i plan og bygningsloven.