Post

Rørprosjekt – Riggplan

Posted on August 22, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Som styret informerte, 12 mars, på hjemmesiden, så er avløpsrørene i borettslaget fra byggeåret 1964 og har aldri blitt skiftet. Da vi oppdaget sprekker i betonggulvet i kjelleren så begynte det å haste å gjøre noe før vi fikk lekkasje.

Alle beboerne skal ha fått informasjon fra BATE angående prosjektet som nå er startet. Som dere alle sikkert vet nå, så er arbeidet startet ved Hjalmar Johansens Gate 26. Vær obs på at noen boder må tømmes, det er dermed viktig at hver beboer skriver navn, leilighetsnummer og telefon på bodene sine.

Da skissen som ble hengt opp tidligere har vært forvirrende for noen beboere, har vi gitt beskjed til Sig. Halvorsen at de skal merke de bodene som de må inn i.

Legger ut informasjon om Riggplanen her: Riggplan. Hovedriggen ved Berings Gate 17 skal etter planen stå hele perioden. Vi ber om forståelse at det vil bli vanskeligere med parkering i denne perioden.

Det vil komme fortløpende informasjon på informasjonstavlene som er plassert ut etter hvert bygge møte. Vårt første bygge møte med BATE og Sig. Halvorsen vil være 27 august. Vi kommer og til å publisere mer informasjon her på nettsidene.

Det vil bli satt opp et provisorisk flyttbart toalett med vask i alle blokkene. Toalettet blir flyttet fra blokk til blokk. Dette toalettet skal ikke brukes som et vanlig toalett. Da skal det i brakken brukes. Dette toalettet skal brukes til spillvann og vi kan hente vann der til matlaging, vasking av leilighet osv. Det er sikkert mange som vil benytte seg av bøtter o.l. visst de må opp på do på natten. Da kan dette kastes i toalettet og beboerne slipper å bære det helt ut. Toalettet blir satt opp  ved inngangspartiet.

Vi håper alle har forståelse for at dette blir en krevende situasjon, inkludert for styret. Vi håper det blir minimalt med forsinkelser og at alle leser nøye den informasjonen som blir sendt ut .

Med vennlig helsing,

Styret

*Redigert 24.08*