Post

Generalforsamling 18.03.13

Posted on February 7, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Det vil bli avholdt Generalforsamling i Bekkefarets Bydelshus mandag 18.03.13 kl.18.00
Saker som ønskes behandlet må være innlevert til styret v/leder innen 12.februar 2013
En sak som fremmes for generalforsamlingen må inneholde:

overskrift
forklarende tekst hva saken gjelder
forslag til vedtak
datert og underskrevet av forslagsstiller

Innkomne saker skal medtas som saksdokumentasjon i innkallingen, og det er av den grunn ønskelig at den leveres elektronisk.

Post

Januar 2013

Posted on January 12, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

BRANNUTSYR

I Norge brenner det i rundt 1700 boliger hvert år.Styret har derfor gått til innkjøp av sikkerhetsutstyr. Styret har tidligere levert ut branntepper til alle beboerene. I år har vi kjøpt inn håndslukkere/en liten flaske slukkeskum som er enkel og effektiv mot små branner,Det følger også med en pakke røykstikke til å teste brannvarsleren og nytt batteri. Brannteppe og Slukkeskummet skal følge leiligheten.Sikkerhetspakken blir levert ut i januar 2013. Blir ikke dette brukt og dere flytter skal dette legges igjen til neste beboer. Alle brannslangene som henger i trappeoppgangen ble testet og godkjent i 2012.

Post

August 2012

Posted on August 26, 2012 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Terrassene er borettslaget sin eiendom. Det er ikke tillatt å isolere terrassene, da dette vil medføre fukt. Terrassene er bygd som et uteområde. Det er ikke tillatt å bruke Gass eller vanlig grill,kun elektrisk pga av brannfaren. Det er kun tillatt å bruke de rullegardinene som er oppført. Vil dere dekke til de nederste vinduene,er dette tillatt. Det må kun brukes lyst materiale. Helst i samme farge som rullegardinene.

Post

Ny hjemmeside!

Posted on May 1, 2012 in Nyheter by Solhøgda Borettslag

Velkommen til vår nye web side! Her vil vi legge ut alt av generell informasjon og oppdateringer i forbindelse med Solhøgda borettslag.