Post

Rør-prosjekt vedrørende kartlegging av avløpsrør.

Posted on March 12, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Avløpsrørene i borettslaget er gamle.Fra 1964 og har aldri blitt skiftet.Har nylig oppdaget sprekker i betonggulv i kjelleren.Vi har fått vite at rørene i kjellerne må skiftes. Dette vil selvsagt koste,prisen vet vi ikke enda. Er nettopp sendt ut tilbud/tilbuds-befaring med entreprenør. Vi er nå i fase 1 og info/møte vil bli sendt til alle beboerne i fase 2 Styreleder skal på befaring fredag 15.03.19 Kommer tilbake med mer info når denne foreligger.
Post

El – lading

Posted on March 11, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Borettslaget eier ikke parkeringsplassene i Hjalmar Johansens gate 26-28-30 Vi leier parkeringen i HJ:26 resten er kommunen sin.Vi har ikke tillatelse til å sette opp ladere på kommunens eiendom. Styret har søkt kommunen om vi kan få overta parkeringsplassen. Vi avventer svar fra kommunen.
Post

Get Safe

Posted on February 1, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Solhøgda borettslag har nå innført røykvarslere fra Get Safe.

Les mer her:

Get Safe

Futurehome app

Går alarmen ringer du til vaktelefonen 815 69 049

Safe 4 kan hjelpe med å slå av alarmen om du ikke får dette til selv og de svarer på telefonen 24 timer i døgnet.

Post

Vil du være med å utvikle borettslaget vårt?

Posted on January 28, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Er du vårt neste styremedlem i Solhøgda Borettslag?

Vi trenger engasjerte representanter til å styre borettslaget. Vi søker deg som vil det beste for alle oss som bor her. Det innebærer å være initiativrik, bestemme hva vi skal bruke pengene våre på, vedlikehold, utvikling og å jobbe for samhold blant beboerne.

Vi søker kandidater til styrevervene; styreleder og styremedlem. Både styreleder og styremedlem velges for 2 år. Er du interessert?

Hva innebærer det å sitte i styret?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne. Det kreves ingen styreerfaring, men et sterkt ønske og engasjement for å gjøre dette borettslaget til et attraktivt sted å leve og trives. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, følge opp prosjekter og dialog med eventuelle samarbeidspartnere. Styrevervet er honorert, og dere møtes regelmessig til styremøter.

Kunne du tenkt deg å stille til valg, eller kjenner du noen å anbefale vil vi gjerne høre fra deg!

Spørsmål, henvendelser og forslag på kandidater kan sendes til valgkomiteen.

e-post: valg.solhogda@gmail.com

Med vennlig hilsen Sigrid, Eva og Silje i valgkomiteen.

 

_______________________________________________________________________

Are you our next board member in Solhøgda Borettslag /Community?

We need committed representatives to manage our housing community. We’re looking for you that want the best for all the residents living here, which involves deciding what to spend our money on, maintenance, development and working for cohesion amongst the residents.

We seek candidates for the positions; chairman and board member. Both the chairman and the board member are elected for 2 years. Are you the person we’re looking for?

What does being a board member imply?

The board members manages the community’s values on behalf of the residents. It requires no board experience, but a strong desire and commitment to make this housing association an attractive place to live and thrive. Among other things, the board is responsible for handling inquiries, prioritizing and carrying out maintenance tasks, following up ongoing projects and having a good dialogue with potential partners. The board positions are paid positions and you meet regularly for board meetings.

If you would like to run for election, or you know someone that could be right for the job, please don’t hesitate to contact us.

Questions, inquiries and suggestions of candidates can be sent to the Nomination Committee.

E-mail: valg.solhogda@gmail.com

Best regards Sigrid, Eva and Silje in the Nomination Committee

 

Post

Utskiftning av rekkverk i kjellertrappene

Posted on August 6, 2018 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Styret har godtatt tilbudet til BK Bygg angående skifte av rekkverk. Det vil bli oppstart august/september. Styreleder var på HMS befaring med  Bate og det ble da påpekt at rekkverkene var gamle og rustne. De blir nå skiftet ut med nye rekkverk i stål ,med korrekt høyde. De gamle rekkverkene tilfredsstilte ikke kravene til høyde i plan og bygningsloven.    
Post

Info B/L Solhøgda august 2012

Posted on May 12, 2018 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Terrassene er borettslaget sin eiendom. Det er ikke tillatt å isolere terrassene, da dette vil medføre fukt. Terrassene er bygd som et uteområde. Det er ikke tillatt å bruke Gass eller vanlig grill,kun elektrisk pga av brannfaren. Det er kun tillatt å bruke de rullegardinene som er oppført. Vil dere dekke til de nederste vinduene,er dette tillatt. Det må kun brukes lyst materiale. Helst i samme farge som rullegardinene.

Post

Desember 2013

Posted on December 3, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Nå nærmer det deg et nytt år. Styret har kun hatt mindre oppdrag på agendaen. Vi rehabiliterte blokkene i 2010-2011 og er veldig fornøyd med resultatet. Det var fremdeles ting som måtte gjøres, maling av inngangspartiet og kjellerhalsene. Dette ble utført av Malermester Henriksen.

Det ble også byttet ut gamle lamper utenfor inngangspartiet i Hjalmar Johansens gate 26-28-30.

Port telefonene begynner å bli slitte og må derfor skiftes. Apply Elektro fikk jobben og de er nå ferdige med Beringsgate 21..Vi hadde en befaring på ringe platået fra flere aktører og de var enige at det som vi har i dag,dessverre er for gammelt.Hvis en ringeklokke slutter å virke, går det ikke an å reparere denne og vi må skifte ut hele ringe platået. Foreløpig virker port telefonen i de andre blokkene. Blir det problemer blir disse skiftet ut etter hvert.

Vil samtidig minne dere om å rengjøre ventilatoren. Dette skal gjøres 1 gang i året. Det har blitt lagt med en brosjyre hvordan dette skal gjøres. Alle brosjyrene skal ligge inne i skapet. Er det noen som har forlagt sin kan de får en kopi av styreleder.

Styret har også i år kjøpt inn en sikkerhetspakke, som vil bli delt ut til beboerne.I denne pakke er det også et skohorn som vi kan bruke til å teste at røykvarsleren virker,kan også brukes som et skohorn.

Alle pipene skal nå være i orden. Murmester Hesje tok siste rest i august i år.

Vi har også inngått en avtale med at Tjensvoll Servicesentral at de skal måke og strø ved første snøfall. I følge TSS skal dette gjelde i helgene også.

Styret vil samtidig få ønske alle beboerne en riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Post

El -sjekken

Posted on April 20, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Informasjon angående El-Sjekken

Er der noen som trenger å komme i kontakt med elektrikerne til Simex, gjelder de som har godtatt tilbudet til Simex. Kan dere ta kontakt med Endre Kleven tlf 930 12 889 eller Ståle Risan tlf 926 23 308

Dere kan også ta kontakt med Frode Flørenes hos StavangerBoligbyggelag.

 

Post

DUGNAD

Posted on April 20, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Våren er endelig kommet,og da er det på tide med en ny dugnad. Årets dugand er satt til mandag 6 mai kl 18.00

Bomberommene må tømmes i år også. OBS: Alle ting som ikke er merket med navn, vil bli kastet. Borettslaget har bestilt 6 containere, en til hver blokk.

Det er viktig at bomberommet tømmes for ting og tang,før beboerne begynner å kaste egne ting i Containerern. Er det behov for tømming av containere, gi beskjed til styreleder eller en i Styret så ordner vi dette. Containeren blir kun tømt 1 gang.

Det som må gjøres under dugnaden er: Tømming og rydding av bomberom, spyle/sope utenfor inngangspartiet. Rengjøre risten utenfor inngangsdøra. Vask av ytterdøra, samt rengjøring av kjeller og vaskekjeller. Kjellervinduene utenfor inngangspartiene bør også vaskes.

Hvis noen vil pynte opp utenfor inngangspartiet med blomster, gir borettslaget et tilskudd på 400 kr. Den som kjøper inn blomstene må selv legge ut, ta vare på kvitteringen og lever denne til Styreleder sammen med bankkontonr så etterbetaler vi dette.

Styret kommer til å henge opp et skriv i hver blokk, i god tid før dugnaden.

Post

NYE BEBOERE

Posted on April 20, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Ny i Borettslaget

Kjære nye beboer

På vegne av alle beboere i Solhøgda B/L vil jeg ønske deg og din familie velkommen til borettslaget. Vi håper at du/dere vil finne dere til rette i din/deres nye bolig og nabolag.

Du har nå kommet til vår nettside. Hensikten med denne siden er å spre informasjon på en enkel,og oversiktelig måte. Her kan du finne alt fra ordensregler,vedtekter, nyheter om hva som foregår i borettslaget, dato for neste dugnad osv.

Som ny i borettslag er det viktig å fortest mulig sette seg inn i rettighetene og pliktene du har som andelseier og beboer. Aller viktigst er det at du setter deg inn i ordensregler og vedtekter. Det er ikke alt du kan gjøre med din bolig,er du i tvil ta kontakt med Styret.

Ta deg litt tid til å gjøre deg kjent med nettsiden, her finnes masse nyttig informasjon. Siden oppdateres gjevnlig med nyheter som omhandler borettslage.

Vi ønsker deg lykke til med innflyttingen. Send oss gjerne en epost om du har flere spørsmål. Kontaktinfo finner du her.