Post

Koronavirus og rørprosjektet

Posted on March 14, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Kjære beboere.

Vi i styret tar det på alvor å ivareta sikkerheten til alle beboerne og arbeiderne mens rørprosjektet er i gang, som vel som de påvirkninger en evt smitte av koronaviruset (Covid-19) vil ha for storsamfunnet. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig for de i Berings gate 19.

Det er svært viktig at vi har drift i prosjektet, slik at beboere kan få vannet tilbake så snart som mulig.

Styret er i dialog med totalentreprenør for prosjektet, Sig. Halvorsen, om hvordan vi skal håndtere situasjonen med rørprosjektet i tiden fremover. Pr. nå er ett av tiltakene å doble hyppigheten av utvask. Brakkene som står utenfor Berings Gate 19, vil fra nå av vaskes 2 ganger til dagen med sterkt rengjøringsmiddel.

VIKTIG: Dersom du som bor i Berings gate 19 får påvist Covid-19-viruset eller settes i karantene mens rørarbeidet pågår er det svært viktig at styret får beskjed. Mail må da sendes til solhogda@styretmitt.no   til terje.netland@sig-halvorsen.no og torbjorn.coll@bate.no
Sig.Halvorsen, Bate  og styret vurderer situasjonen fra dag til dag. Om personer som oppholder seg i bygget får påvist viruset, må vi ta nye vurderinger på håntering av situasjonen.

Ellers er det viktig at alle følger rådene til Folkehelseinstituttet

Med vennlig hilsen
Styret


ENGLISH

COVID-19 and the plumbing renovation

Dear residents,

For the board of the Solhøgda housing cooperative the safety of all the residents and the workers of the ongoing plumbing renovation project, as well as the larger community, is of utmost importance and concern during the devastating outbreak of COVID-19. Furthermore, we understand that the situation is difficult for those living in Berings gate 19.

It is very important that the plumbing renovation project can continue, so that residents can resume the use of water as soon as possible.

The board is in constant dialogue with the prime contractor for the plumbing project, Sig.Halvorsen, on how to handle the situation. As of now the cleaning frequency of the barracks outside Berings Gate 19 has been doubled. They are now washed twice a day with strong detergent.

IMPORTANT: If someone in Berings Gate 19 is in quarantine or diagnosed with COVID-19 while the plumbing renovation is ongoing it is very important that the board is notified. In such cases, please email: solhogda@styretmitt.no as well as terje.netland@sig-halvorsen.no and torbjorn.coll@bate.no. Sig.Halvorsen, Bate and the Board assesses the situation on daily bases. If people staying in the building are diagnosed with the virus we have to make new judgments about the continuation of the project.

In general, it is important that everyone follows the advice of the Institute of Public Health and maintains good hygiene.

With best regards
Board