Post

Koronaviruset

Posted on March 14, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

VIKTIG til alle beboere:

Dersom du får påvist Covid-19-viruset er det viktig at styret får beskjed. Dette gjelder uansett hvilken blokk du bor i. E-posten er solhogda@styretmitt.no

Ellers er det viktig at alle følger rådene til Folkehelseinstituttet og har god hygiene.

Vi anbefaler også å følge med på kommunen sine sider.

Med vennlig hilsen
Styret

 

ENGLISH: COVID-19

IMPORTANT for all residents:
If you are diagnosed with COVID-19 it is very important that the board is notified. In such cases, please email: solhogda@styretmitt.no

In general, it is important that everyone follows the advice of the Institute of Public Health.

We also recommend following the municipality’s page.

With best regards
Board