• Entrenøkkelen Entrenøkkelen benyttes også til postkassen, tørkegården, inn- og utvendige kjellerdører og i bosshusene. Har en behov for å bestille nye nøkler må en henvende seg til SBBL. Det er i fellesskapets interesse at alle leilighetene nytter systemlåsene.
 • Bestilling av postkasseskilt og navnelapper i ringeklokkedisplayene Borettslaget står for bestilling av postkasseskilt og for navnemerkingen i ringeklokkedisplayene. Gi beskjed til leder i styret om hvilke navn dere ønsker skal stå på postkasseskiltet og i ringeklokkedisplayet.
 • Vaktmestertjenesten Borettslaget er medeier i Tjensvoll Servicesentral som utfører vaktmestertjenestene. Servicesentralen utfører følgende arbeid rekvirert  av styret: gartnerarbeid, håndtering av avfall, kontroll og utskifting av lyspærer, snømåking, strøing, forsikringssaker ved skader, utskifting av varmtvannsberederne og annet vedlikehold. Servicesentralen bistår styret i skadeoppgjørssaker med forsikringsselskapet. Servicesentralen utfører også oppdrag som skifte av pakninger, lyspærer, vannkraner og lignende,  for beboerne i borettslaget. Beboeroppdrag betales av den enkelte som har rekvirert. Servicesentralen kan hjelpe med innlåsing i åpningstiden.
 • Antenne for radio og fjernsyn Borettslaget har internt antennenett. Dette er knyttet til kabel-TV og  UPC er leverandør av tjenestene. Digital-tv og bredbåndsselskapet UPC heter nå Get.
 • Hvite og brunevarer i leilighetene Alle hvite og brunevarer som benyttes i leilighetene må være i forsvarlig stand og riktig installert. Det er andelseieres ansvar at slike innretninger fungerer som de skal. Skal en bruke tørketrommel er en kondenstrommel eneste mulighet, ettersom luftekanalene ikke har mekanisk avtrekk og da ikke kan motta store mengder vanndamp.
 • Elektriske installasjoner Skal en endre på det elektriske anlegget må arbeidet utføres av autoriserte installatører
 • Sanitær utstyr – våtrom Toalettskål og vask er andelseieres ansvar. Oppussing og vedlikehold skal utføres av fagfolk
 • Ventilasjon Manuell lufting er eneste mulighet i leilighetene. Ventilene  er viktige for sirkulasjon av luft slik at damp forsvinner ut og frisk luft kommer inn.
 • Vannlås og stoppekran Andelseier har ansvar for å vedlikeholde rørene inne i leiligheten. For å hindre skader er det viktig at vannlåsen jevnlig rengjøres. Stoppekranen brukes når en er borte fra leiligheten over lengre tid. For at stoppekranen skal være effektiv er det viktig å kontrollere at den fungerer etter intensjonen.
 • Brannsikring Borettslaget har montert røykvarsler i alle leilighetene. Disse er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes. Andelseier har ansvar for vedlikeholdet av brannvarsleren.
 • Forsikring Innbo og løsøreforsikring må tegnes av hver enkelt andelseier mens borettslaget har tegnet forsikring på bygningsmassen
 • Varmtvannsberedere Når varmtvannsberederne må skiftes pga elde betaler borettslaget for kjøp og installasjon av ny bereder. Styret må godkjenne utskiftingen om utgiftene skal dekkes. Styret har avtale med rørlegger som foretar utskifting av beredere for oss.
 • I de tilfellene hvor borettslagets forsikring skal dekke knuste vinduer må styret kontaktes.
 • Dørtelefonen Borettslaget gir ikke støtte til innkjøp av ny dørtelefon.
 • Avfall og kildesortering Det er den enkeltes ansvar å kvitte seg med eget avfall. Det er innført kildesortering i borettslaget. Spesialavfall som vaskemaskiner, TV og lignende, er den enkeltes ansvar å bli kvitt. Slikt avfall skal ikke bli stående på blokkenes fellesareal. Dere kan ringe eller sende mail til Stavanger Kommune som henter gratis. Vennligst ikke sett fra dere ting som ikke går opp i containerne. Dette må dere selv fjerne for egen regning.
 • Dugnad Beboerne i hver enkelt blokk organiserer dugnad. Det er tradisjon for å avholde dugnad i forkant av 17.mai. Styret har kjøpt inn enkle hage redskaper som oppbevares i vaktmesterboden i Beringsgt 21. Det er også mulighet for å bestille container i forbindelse med dugnader.
 • Fellesinnkjøp av elektrisitet SBBL fremforhandler på vegne av borettslaget pris på fellesinnkjøp av elektrisitet. Antatt forbruk pr. måned betales sammen med husleien hver måned. Strømmen avleses i slutten av året. Et eventuelt restbeløp må enten betales eller en får tilbake om en har betalt inn for mye.
 • Reklame Hver enkelt har ansvar for reklamen en mottar i egen postkasse. Ønsker en ikke å motta reklame må postkassen merkes med eget klistermerke som fåes på postkontoret.
 • Sikringsskapene Skulle det oppstå en feil i sikringsskapene må det meldes til styret med en gang. Sikringsskapene er borettslagets ansvar slik at borettslaget derfor må ta ansvaret når feil oppstår. Andelseier har selv ansvar for å ha nøkkel til sikringsskapet. Slike nøkler fås kjøpt hos jernvarehandler.
 • Trappeoppgangen Trappeoppgangen er ikke et oppholdsrom. Lydgjennomgangen fra gangen og inn i leilighetene kan av enkelte oppleves som sjenerende. Det oppfordres derfor til at en beveger seg rolig. Ettersom trappeoppgangen er et fellesareal skal ikke røyking forekomme. Vinduene vaskes nå to ganger i året, da både på innsiden og utsiden.Siden august 2003 har trappene i oppgangen blitt vasket av Elite rengjøringsbyrå. Det trekkes 40 kroner hver måned over husleien. Byrået har ansvar for ukentlig renhold av:
  • Trappene
  • Vinduskarmene
  • Støvtørring av postkassene
  • Tømming av søppel ved postkassene
  I tillegg bones oppgangene to ganger i året.
 • Fremleie Dersom du ønsker å leie ut leiligheten må det søkes styret. Søknadskjema om fremleie fåes hos styret,  eller Bate..