Post

Info B/L Solhøgda Januar/April 2013

Posted on April 20, 2013 in Aktuelt by Solhøgda Borettslag

Oppdatering April 2013.

Info EL sjekken. Kontaktpersoner hos Simex
Endre Kleven tlf 930 12 889 eller Ståle Risan tlf 926 23 308 Dere kan også ta kontakt med Frode Flørenes hos StavangerBoligbyggelag.

Det har blitt oppdaget Rotter i Beringsgate 21. Anticimex har lagt ut Rottefeller. Det viser seg at lokkene på slukene ikke sitter fast. Har fått TSSS til å feste lokkene på en ansvarlig måte slik at Rotter/Mus ikke kan komme inn den veien. Det beste hadde vært å få nye sluker og lokk,men det vil bli en omfattende og kostbar jobb,så vi prøver å feste lokkene i første omgang. Dette vil bli gjøre i alle blokkene. Har også bestilt Antizimex til å sjekkke ut de andre blokkene.

Det er viktig at dørene til blokkene er lukket. Det har vært en del aktivitet på rotter og mus utenfor blokkene. Det er også viktig at det ikke legges ut mat til fuglene,da dette tiltrekker rotter og mus

Parkering. Det er kun tillatt å parkere på oppmerkede plasser. Borettslaget har opparbeidet parkeringsplasser til dere,da er det ikke nødvendig å parkere bilen i veien, eller utenfor oppmerkede plasser. Det er heller ikke tillatt å parkere biler som ikke har gyldig registreringsnr, Biler som står parkert uten reg nr,blir fjernet for eiers regning. Husk at parkeringen er kun for borettslagets beboere. Vi tillater selvfølgelig gjesteparkering.

Informasjon angående El-Sjekken

Er der noen som trenger å komme i kontakt med elektrikerne til Simex ,gjelder de som har godtatt tilbudet til Simex. Kan dere ta kontakt med Endre Kleven tlf 930 12 889 eller Ståle Risan tlf 926 23 308

Dere kan også ta kontakt med Frode Flørenes hos StavangerBoligbyggelag