Post

Generalforsamling 23 mars 2020

Posted on March 5, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Mandag 23 mars kl 17.30 er det generalforsamling for Solhøgde Borettslag ved Ullandhaug Skole.

Om du har saker som du ønsker at styret skal ta opp, så må dette sendes inn senest 09 mars til solhogda@styretmitt.no

Ved denne generalforsamlingen så er det 1 styremedlem som står til gjenvalg. Det betyr at alle som er myndige kan stille til valg i styret.

Vi håper at alle andelseierne kommer på generalforsamlingen.

Med Vennlig Helsing

Styret