Post

Generalforsamling 20 april

Posted on April 13, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Onsdag 24 april kl 20.00 er det generalforsamling for Solhøgde Borettslag.

Det betyr at det på denne dagen skal velges nye medlemmer for styret.

Alle som er myndige kan stille til valg i styret, og valgkomiteen har fått henvendelse fra fire kandidater.

Tre av disse vil dere kunne lese om i innkallingen til generalforsamlingen. En henvendelse kom etter at innstillingen ble sendt til BATE.

Innstillingen kan dere lese i innkallingen, som dere vil motta i postkassen, senest en uke før møtet avholdes.

Følgende stiller til valg:

Styreleder

  • Kjetil Dørheim
  • Vibeke H. Kvarven
  • Jan Gunnar Jøssang

Styremedlem

  • Mirja Mejevski

Valgkomiteen har i samarbeid med kandidatene som stiller til valg utarbeidet en kort tekst om hver enkelt.

Kjetil Dørheim

Kjetil Dørheim er en 30 år gammel mann fra Stavanger, og bor i Berings gate 19. Han har bodd i borettslaget siden 2018, og jobber som sykepleier på SUS, akutt psykiatrisk avdeling.

Kjetil har lengre erfaring med å jobbe med ulike type mennesker, lytte til ulike meninger, utfordringer og synspunkter. Han sier han er opptatt av å møte mennesker med den respekten de fortjener. Han har et kritisk blikk, og opptatt av utvikling, viser analytiske og reflekterte evner og er opptatt av å alltid jobbe og argumentere for borettslagets beste. Han er opptatt av å ivareta rettigheter og muligheter for alle beboere, uansett type leilighet. Han poengterer spesielt viktigheten med fordeling av finansieringen, god og mer kommunikasjon til beboere, utvikling og vedlikehold av fellesarealene, dialog med samarbeidspartnere for å sikre bedre avtaler og løsninger.

Vibeke H. Kvarven

Vibeke H. Kvarven er ei 31 år gammel kvinne som bor i Berings gate 17. Hun har bodd i borettslaget siden 2017. Vibeke jobber med internasjonale relasjoner ved Universitetet i Stavanger og har sittet i borettslagets styre som styremedlem siden 2018.

Vibeke gikk inn i styret i fjor for å bidra til bedre informasjonsflyt mellom styret og beboere og bedre samhold i borettslaget. Hun har bidratt til at hjemmesiden til borettslaget nå er fri fra virus og spam og ønsker å fortsette arbeidet med digital og tradisjonell kommunikasjon. Det er også viktig for henne å sikre videre nødvendig vedlikehold av bygget og hun ønsker å lage til rette til for el-bil lading. Vibeke er opptatt av utvikling, er initiativrik, har økonomisk forståelse, forstår styrets rolle, har høy arbeidskapasitet og er imøtekommende.

Vibeke ønsker å ta steget opp som styreleder. Som styreleder vil Vibeke bidra til at nye beboere føler seg velkommen i borettslaget og gi naboskapsfølelse. Hun ønsker å lede et styre med dialog og utvikling, og vil være en bidragsyter for at styret er villige til å ta initiativ til, utføre og utvikle flere forandringer.

Mirja Majevksi

Mirja Majevski er ei 34 år gammel kvinne fra Finland, og bor i Hjalmar Johansens gate 26.
Hun har bodd i borettslaget siden 2017, mens mannens familie har bodd der siden bygget ble bygget. Hun jobber som uavhengig kurator i samtidskunst, samt som barista på kafe. Hun har siden 2016 hatt styreverv i utstillingssted Studio17, og vært en aktiv bidragsyter i det operative styrearbeidet. Mirja har lengre erfaring med å nå ut til ulike typer mennesker, organisasjonsarbeid, gjennomføring av vedlikeholdsarbeid, økonomi og dialog med samarbeidspartnere. Hun er opptatt av å ivareta alle beboere og vise omsorg for felleskapet, historien til borettslaget og byggene. Hun er opptatt av å lytte, kartlegge behov og muligheter for deretter å fatte beslutninger. Hun viser strategiske evner og god forståelse for økonomi.

Jan Gunnar Jøssang

Jan Gunnar Jøssang er en 51 år gammel mann fra Stavanger, og bor i Berings gate 21.

Han har bodd i borettslaget siden 2014, og jobber som formann i Norscrap. Jan Gunnar beskriver seg selv som en ekstra vaktmester i blokken han bor, og er opptatt av å bidra på dugnad, sjekke ryddighet i blokka og slukking av lys. Jan Gunnar ønsker å gjøre regler enklere og forståelig for alle beboere. Han sier han er opptatt av gangvei i nabolaget, mindre reklame/søppelpost, gassgrill, raskere internett, fortsette å bruke hjemmesiden og aktivt bruk av sosiale medier for å dele informasjon. Han er bestemt, utadvendt og sier at han vet hvem de fleste i blokka er.