Post

Generalforsamling 18.03.13

Posted on February 7, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Det vil bli avholdt Generalforsamling i Bekkefarets Bydelshus mandag 18.03.13 kl.18.00
Saker som ønskes behandlet må være innlevert til styret v/leder innen 12.februar 2013
En sak som fremmes for generalforsamlingen må inneholde:

overskrift
forklarende tekst hva saken gjelder
forslag til vedtak
datert og underskrevet av forslagsstiller

Innkomne saker skal medtas som saksdokumentasjon i innkallingen, og det er av den grunn ønskelig at den leveres elektronisk.