Post

El – lading

Posted on March 11, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Borettslaget eier ikke parkeringsplassene i Hjalmar Johansens gate 26-28-30 Vi leier parkeringen i HJ:26 resten er kommunen sin.Vi har ikke tillatelse til å sette opp ladere på kommunens eiendom. Styret har søkt kommunen om vi kan få overta parkeringsplassen. Vi avventer svar fra kommunen.