Post

Rørprosjekt – Riggplan

Posted on August 22, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Som styret informerte, 12 mars, på hjemmesiden, så er avløpsrørene i borettslaget fra byggeåret 1964 og har aldri blitt skiftet. Da vi oppdaget sprekker i betonggulvet i kjelleren så begynte det å haste å gjøre noe før vi fikk lekkasje.

Alle beboerne skal ha fått informasjon fra BATE angående prosjektet som nå er startet. Som dere alle sikkert vet nå, så er arbeidet startet ved Hjalmar Johansens Gate 26. Vær obs på at noen boder må tømmes, det er dermed viktig at hver beboer skriver navn, leilighetsnummer og telefon på bodene sine.

Da skissen som ble hengt opp tidligere har vært forvirrende for noen beboere, har vi gitt beskjed til Sig. Halvorsen at de skal merke de bodene som de må inn i.

Legger ut informasjon om Riggplanen her: Riggplan. Hovedriggen ved Berings Gate 17 skal etter planen stå hele perioden. Vi ber om forståelse at det vil bli vanskeligere med parkering i denne perioden.

Det vil komme fortløpende informasjon på informasjonstavlene som er plassert ut etter hvert bygge møte. Vårt første bygge møte med BATE og Sig. Halvorsen vil være 27 august. Vi kommer og til å publisere mer informasjon her på nettsidene.

Det vil bli satt opp et provisorisk flyttbart toalett med vask i alle blokkene. Toalettet blir flyttet fra blokk til blokk. Dette toalettet skal ikke brukes som et vanlig toalett. Da skal det i brakken brukes. Dette toalettet skal brukes til spillvann og vi kan hente vann der til matlaging, vasking av leilighet osv. Det er sikkert mange som vil benytte seg av bøtter o.l. visst de må opp på do på natten. Da kan dette kastes i toalettet og beboerne slipper å bære det helt ut. Toalettet blir satt opp  ved inngangspartiet.

Vi håper alle har forståelse for at dette blir en krevende situasjon, inkludert for styret. Vi håper det blir minimalt med forsinkelser og at alle leser nøye den informasjonen som blir sendt ut .

Med vennlig helsing,

Styret

*Redigert 24.08*

Post

DUGNAD 09.05.19 KL.18.00

Posted on May 1, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

DUGNAD

 • Det vil bli avholdt felles dugnad torsdag 09.05.19 for alle blokkene.
 • Bomberommet må ryddes,ting som ikke er merket med navn blir kastet.
 • Sykkelkjelleren må sjekkes.
 • Gamle og ødelagte sykler,som ikke er merket,blir  kastet          
 • De som ikke har anledning til å stille på dugnad,kan eventuelt ta en annen dag.
 • Alle i denne blokken må rydde i fellesområdet, og bomberommet.
 • Mange steder står det for mye ute i fellesarealet.
 • Alle skal ha god tilgang til egne  boder.         
 • Det som står i fellesarealene blir kastet.Sykler, settes i egne sykkelstativ.
 • Barnevogner settes fint inntil veggen,akebrett(sesongen) kan stå.
 • Ryddes vekk når vinteren er over. Alt annet skal vekk.
 • Ting som står i bomberommet som ikke er merkes med eiers navn, blir kastet.
 • Alle bildekk må merkes med navn, ellers kan dere risikere at de blir kastet.
 • Inngangspartiet bør spyles og kostes.
 • Risten utenfor inngangspartiet rengjøres.
 • Vaskerommet må rengjøres,gjelder både gulv og maskiner 
 • Det er anledning til å kjøpe inn planter til å pynte opp i inngangspartiet.
 • Dere må selv legge ut, levere kvitteringer til Styreleder eller en i Styret.
 • Maks kr 400,-
 • Jeg må ha original kvittering,kan ikke sendes på mail. 
 • Det er bestilt containere. Disse kan bli stående til onsdag 15.05.19.
 • Gi beskjed til Styret hvis containeren må tømmes, eller om dere vil ha den fjernet.
 
 • Sølvi Eikeland Tlf 45214 981
 • Mirja Majevksi Tlf 412 51 103
 • Vibeke Kvarven Tlf 986 38 838

 

           
Post

Generalforsamling 20 april

Posted on April 13, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Onsdag 24 april kl 20.00 er det generalforsamling for Solhøgde Borettslag.

Det betyr at det på denne dagen skal velges nye medlemmer for styret.

Alle som er myndige kan stille til valg i styret, og valgkomiteen har fått henvendelse fra fire kandidater.

Tre av disse vil dere kunne lese om i innkallingen til generalforsamlingen. En henvendelse kom etter at innstillingen ble sendt til BATE.

Innstillingen kan dere lese i innkallingen, som dere vil motta i postkassen, senest en uke før møtet avholdes.

Post

Rør-prosjekt vedrørende kartlegging av avløpsrør.

Posted on March 12, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Avløpsrørene i borettslaget er gamle.Fra 1964 og har aldri blitt skiftet.Har nylig oppdaget sprekker i betonggulv i kjelleren.Vi har fått vite at rørene i kjellerne må skiftes. Dette vil selvsagt koste,prisen vet vi ikke enda. Er nettopp sendt ut tilbud/tilbuds-befaring med entreprenør. Vi er nå i fase 1 og info/møte vil bli sendt til alle beboerne i fase 2 Styreleder skal på befaring fredag 15.03.19 Kommer tilbake med mer info når denne foreligger.
Post

El – lading

Posted on March 11, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Borettslaget eier ikke parkeringsplassene i Hjalmar Johansens gate 26-28-30 Vi leier parkeringen i HJ:26 resten er kommunen sin.Vi har ikke tillatelse til å sette opp ladere på kommunens eiendom. Styret har søkt kommunen om vi kan få overta parkeringsplassen. Vi avventer svar fra kommunen.
Post

Get Safe

Posted on February 1, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Solhøgda borettslag har nå innført røykvarslere fra Get Safe.

Les mer her:

Get Safe

Futurehome app

Går alarmen ringer du til vaktelefonen 815 69 049

Safe 4 kan hjelpe med å slå av alarmen om du ikke får dette til selv og de svarer på telefonen 24 timer i døgnet.

Post

Vil du være med å utvikle borettslaget vårt?

Posted on January 28, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Er du vårt neste styremedlem i Solhøgda Borettslag?

Vi trenger engasjerte representanter til å styre borettslaget. Vi søker deg som vil det beste for alle oss som bor her. Det innebærer å være initiativrik, bestemme hva vi skal bruke pengene våre på, vedlikehold, utvikling og å jobbe for samhold blant beboerne.

Vi søker kandidater til styrevervene; styreleder og styremedlem. Både styreleder og styremedlem velges for 2 år. Er du interessert?

Hva innebærer det å sitte i styret?

Styret forvalter borettslagets verdier på vegne av beboerne. Det kreves ingen styreerfaring, men et sterkt ønske og engasjement for å gjøre dette borettslaget til et attraktivt sted å leve og trives. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, følge opp prosjekter og dialog med eventuelle samarbeidspartnere. Styrevervet er honorert, og dere møtes regelmessig til styremøter.

Kunne du tenkt deg å stille til valg, eller kjenner du noen å anbefale vil vi gjerne høre fra deg!

Spørsmål, henvendelser og forslag på kandidater kan sendes til valgkomiteen.

e-post: valg.solhogda@gmail.com

Med vennlig hilsen Sigrid, Eva og Silje i valgkomiteen.

 

_______________________________________________________________________

Are you our next board member in Solhøgda Borettslag /Community?

We need committed representatives to manage our housing community. We’re looking for you that want the best for all the residents living here, which involves deciding what to spend our money on, maintenance, development and working for cohesion amongst the residents.

We seek candidates for the positions; chairman and board member. Both the chairman and the board member are elected for 2 years. Are you the person we’re looking for?

What does being a board member imply?

The board members manages the community’s values on behalf of the residents. It requires no board experience, but a strong desire and commitment to make this housing association an attractive place to live and thrive. Among other things, the board is responsible for handling inquiries, prioritizing and carrying out maintenance tasks, following up ongoing projects and having a good dialogue with potential partners. The board positions are paid positions and you meet regularly for board meetings.

If you would like to run for election, or you know someone that could be right for the job, please don’t hesitate to contact us.

Questions, inquiries and suggestions of candidates can be sent to the Nomination Committee.

E-mail: valg.solhogda@gmail.com

Best regards Sigrid, Eva and Silje in the Nomination Committee

 

Post

Utskiftning av rekkverk i kjellertrappene

Posted on August 6, 2018 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Styret har godtatt tilbudet til BK Bygg angående skifte av rekkverk. Det vil bli oppstart august/september. Styreleder var på HMS befaring med  Bate og det ble da påpekt at rekkverkene var gamle og rustne. De blir nå skiftet ut med nye rekkverk i stål ,med korrekt høyde. De gamle rekkverkene tilfredsstilte ikke kravene til høyde i plan og bygningsloven.    
Post

Info B/L Solhøgda august 2012

Posted on May 12, 2018 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Terrassene er borettslaget sin eiendom. Det er ikke tillatt å isolere terrassene, da dette vil medføre fukt. Terrassene er bygd som et uteområde. Det er ikke tillatt å bruke Gass eller vanlig grill,kun elektrisk pga av brannfaren. Det er kun tillatt å bruke de rullegardinene som er oppført. Vil dere dekke til de nederste vinduene,er dette tillatt. Det må kun brukes lyst materiale. Helst i samme farge som rullegardinene.

Post

Desember 2013

Posted on December 3, 2013 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Nå nærmer det deg et nytt år. Styret har kun hatt mindre oppdrag på agendaen. Vi rehabiliterte blokkene i 2010-2011 og er veldig fornøyd med resultatet. Det var fremdeles ting som måtte gjøres, maling av inngangspartiet og kjellerhalsene. Dette ble utført av Malermester Henriksen.

Det ble også byttet ut gamle lamper utenfor inngangspartiet i Hjalmar Johansens gate 26-28-30.

Port telefonene begynner å bli slitte og må derfor skiftes. Apply Elektro fikk jobben og de er nå ferdige med Beringsgate 21..Vi hadde en befaring på ringe platået fra flere aktører og de var enige at det som vi har i dag,dessverre er for gammelt.Hvis en ringeklokke slutter å virke, går det ikke an å reparere denne og vi må skifte ut hele ringe platået. Foreløpig virker port telefonen i de andre blokkene. Blir det problemer blir disse skiftet ut etter hvert.

Vil samtidig minne dere om å rengjøre ventilatoren. Dette skal gjøres 1 gang i året. Det har blitt lagt med en brosjyre hvordan dette skal gjøres. Alle brosjyrene skal ligge inne i skapet. Er det noen som har forlagt sin kan de får en kopi av styreleder.

Styret har også i år kjøpt inn en sikkerhetspakke, som vil bli delt ut til beboerne.I denne pakke er det også et skohorn som vi kan bruke til å teste at røykvarsleren virker,kan også brukes som et skohorn.

Alle pipene skal nå være i orden. Murmester Hesje tok siste rest i august i år.

Vi har også inngått en avtale med at Tjensvoll Servicesentral at de skal måke og strø ved første snøfall. I følge TSS skal dette gjelde i helgene også.

Styret vil samtidig få ønske alle beboerne en riktig God Jul og et Godt Nytt År.