Post

Dugnad onsdag 26 august kl.18.00

Posted on August 8, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Da er det tid for dugnad og felles innsats for et hyggelig bomiljø. Etterpå samles vi får å spise og slå av en prat. Vi skal rydde fellesarealer slik at alle har god tilgang til boder og sykkelparkering, og gammelt skrot skal ut. Vaskerom må rengjøres. Inngangspartiene spyles og risten utfor inngangen rengjøres. Har du ikke anledning er det mulig å gjøre en ekstra innsats en annen dag.

Det serves pizza og drikke på marken bak blokka til Hj. Johansens gate 28/30 etter at dugnaden er ferdig. For å bestille riktig mengde kryss av på listen som er hengt opp i hver blokk om du ønsker å delta.

Merk sykler og gjenstander i fellesarealer For å gjøre ryddingen enkel kastes alt som ikke er merket. Gamle lapper fjernes, husk dermed å merke alt som ønskes bevart. Akebrett og ski skal ryddes inn I egne boder utenfor sesong.

Er containeren full? Kontakt:

Sølvi Eikeland: Tlf. 452 14 901

Mirja Majevksi: Tlf. 412 51 103

Erika Berle: Tlf. 988 64 690

Da møtes vi på dugnaden

Mvh Styret
Post

Generalforsamling 22 juni 2020

Posted on June 14, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Generalforsamlingen for Solhøgda Borettslag blir mandag, 22 juni 2020 kl 18.00.

For å sikre at det er god avstand fra hver andelseierne for å bevare smittevernreglene på best måte vil møtet være på plenen bak Borettslaget ved Hjalmar Johansen gate. Vennligst ta med en stol om du ønsker å sitte.

Innkallingen med saksliste som du mottok tidligere i år vil bli brukt på generalforsamlingen. Det vil ikke bli sendt ut en ny saksliste. Viktig at du tar med denne på generalforsamlingen.

Vi minner om at i denne generalforsamlingen er det ett styremedlem som står til valg. Det betyr at alle som er myndige kan stille til valg i styret.

Vi ser fram til å møte alle andelseierne på generalforsamlingen!

Med vennlig hilsen,
Styret i Borettslaget Solhøgda

Post

Rørprosjektet i Berings gate 21 er utsatt på ubestemt tid

Posted on March 15, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Til Info På grunn av korona viruset, er rørprosjektet i Berings gate 21. utsatt, på ubestemt tid. Styret vil gi dere beskjed, i god tid, når prosjektet kan starte opp igjen. Med vennlig hilsen Styret   ENGLISH The plumbing renovation in Berings gate 21 is postponed Due to the outbreak of COVID-19 the plumbing renovation project in Berings gate 21 is postponed until further notice. Once the project can be resumed, the board will notify the residents well in advance. With best regards Board
Post

Koronaviruset

Posted on March 14, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

VIKTIG til alle beboere:

Dersom du får påvist Covid-19-viruset er det viktig at styret får beskjed. Dette gjelder uansett hvilken blokk du bor i. E-posten er solhogda@styretmitt.no

Ellers er det viktig at alle følger rådene til Folkehelseinstituttet og har god hygiene.

Vi anbefaler også å følge med på kommunen sine sider.

Med vennlig hilsen
Styret

 

ENGLISH: COVID-19

IMPORTANT for all residents:
If you are diagnosed with COVID-19 it is very important that the board is notified. In such cases, please email: solhogda@styretmitt.no

In general, it is important that everyone follows the advice of the Institute of Public Health.

We also recommend following the municipality’s page.

With best regards
Board

Post

Koronavirus og rørprosjektet

Posted on March 14, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Kjære beboere.

Vi i styret tar det på alvor å ivareta sikkerheten til alle beboerne og arbeiderne mens rørprosjektet er i gang, som vel som de påvirkninger en evt smitte av koronaviruset (Covid-19) vil ha for storsamfunnet. Vi har forståelse for at situasjonen er vanskelig for de i Berings gate 19.

Det er svært viktig at vi har drift i prosjektet, slik at beboere kan få vannet tilbake så snart som mulig.

Styret er i dialog med totalentreprenør for prosjektet, Sig. Halvorsen, om hvordan vi skal håndtere situasjonen med rørprosjektet i tiden fremover. Pr. nå er ett av tiltakene å doble hyppigheten av utvask. Brakkene som står utenfor Berings Gate 19, vil fra nå av vaskes 2 ganger til dagen med sterkt rengjøringsmiddel.

VIKTIG: Dersom du som bor i Berings gate 19 får påvist Covid-19-viruset eller settes i karantene mens rørarbeidet pågår er det svært viktig at styret får beskjed. Mail må da sendes til solhogda@styretmitt.no   til terje.netland@sig-halvorsen.no og torbjorn.coll@bate.no
Sig.Halvorsen, Bate  og styret vurderer situasjonen fra dag til dag. Om personer som oppholder seg i bygget får påvist viruset, må vi ta nye vurderinger på håntering av situasjonen.

Ellers er det viktig at alle følger rådene til Folkehelseinstituttet

Med vennlig hilsen
Styret


ENGLISH

COVID-19 and the plumbing renovation

Dear residents,

For the board of the Solhøgda housing cooperative the safety of all the residents and the workers of the ongoing plumbing renovation project, as well as the larger community, is of utmost importance and concern during the devastating outbreak of COVID-19. Furthermore, we understand that the situation is difficult for those living in Berings gate 19.

It is very important that the plumbing renovation project can continue, so that residents can resume the use of water as soon as possible.

The board is in constant dialogue with the prime contractor for the plumbing project, Sig.Halvorsen, on how to handle the situation. As of now the cleaning frequency of the barracks outside Berings Gate 19 has been doubled. They are now washed twice a day with strong detergent.

IMPORTANT: If someone in Berings Gate 19 is in quarantine or diagnosed with COVID-19 while the plumbing renovation is ongoing it is very important that the board is notified. In such cases, please email: solhogda@styretmitt.no as well as terje.netland@sig-halvorsen.no and torbjorn.coll@bate.no. Sig.Halvorsen, Bate and the Board assesses the situation on daily bases. If people staying in the building are diagnosed with the virus we have to make new judgments about the continuation of the project.

In general, it is important that everyone follows the advice of the Institute of Public Health and maintains good hygiene.

With best regards
Board

Post

GENERALFORSAMLING UTSETTES

Posted on March 14, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Kjære alle beboere i Solhøgda borettslag,
I lys av nye strenge tiltak for å forhindre korona-spredning utsettes planlagte generalforsamlingen 23 mars, på ubestemt tid.
Nærmere informasjon om ny møtedato vil komme, senest 8 dager før generalforsamlingen.
Ta vare på innkallingen du har mottatt. Denne innkalling med saksliste vil bli brukt på den utsatte generalforsamling.
Med vennlig hilsen
Styret 

ENGLISH: The general meeting is postponed

Dear residents of Solhøgda housing cooperative,
Due to outbreak of COVID-19 and the resulting emergency situation in Norway the General Assembly March 23th is postponed.

As soon as the new date is set, you will receive further information, no later than 8 days before the General Assembly. Keep the notice you have received. The Notice with the agenda will be used at the postponed General Assembly.

With best regards
Board

Post

Generalforsamling 23 mars 2020

Posted on March 5, 2020 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Mandag 23 mars kl 17.30 er det generalforsamling for Solhøgde Borettslag ved Ullandhaug Skole.

Om du har saker som du ønsker at styret skal ta opp, så må dette sendes inn senest 09 mars til solhogda@styretmitt.no

Ved denne generalforsamlingen så er det 1 styremedlem som står til gjenvalg. Det betyr at alle som er myndige kan stille til valg i styret.

Vi håper at alle andelseierne kommer på generalforsamlingen.

Med Vennlig Helsing

Styret

Post

Rørprosjekt – Riggplan

Posted on August 22, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Som styret informerte, 12 mars, på hjemmesiden, så er avløpsrørene i borettslaget fra byggeåret 1964 og har aldri blitt skiftet. Da vi oppdaget sprekker i betonggulvet i kjelleren så begynte det å haste å gjøre noe før vi fikk lekkasje.

Alle beboerne skal ha fått informasjon fra BATE angående prosjektet som nå er startet. Som dere alle sikkert vet nå, så er arbeidet startet ved Hjalmar Johansens Gate 26. Vær obs på at noen boder må tømmes, det er dermed viktig at hver beboer skriver navn, leilighetsnummer og telefon på bodene sine.

Da skissen som ble hengt opp tidligere har vært forvirrende for noen beboere, har vi gitt beskjed til Sig. Halvorsen at de skal merke de bodene som de må inn i.

Legger ut informasjon om Riggplanen her: Riggplan. Hovedriggen ved Berings Gate 17 skal etter planen stå hele perioden. Vi ber om forståelse at det vil bli vanskeligere med parkering i denne perioden.

Det vil komme fortløpende informasjon på informasjonstavlene som er plassert ut etter hvert bygge møte. Vårt første bygge møte med BATE og Sig. Halvorsen vil være 27 august. Vi kommer og til å publisere mer informasjon her på nettsidene.

Det vil bli satt opp et provisorisk flyttbart toalett med vask i alle blokkene. Toalettet blir flyttet fra blokk til blokk. Dette toalettet skal ikke brukes som et vanlig toalett. Da skal det i brakken brukes. Dette toalettet skal brukes til spillvann og vi kan hente vann der til matlaging, vasking av leilighet osv. Det er sikkert mange som vil benytte seg av bøtter o.l. visst de må opp på do på natten. Da kan dette kastes i toalettet og beboerne slipper å bære det helt ut. Toalettet blir satt opp  ved inngangspartiet.

Vi håper alle har forståelse for at dette blir en krevende situasjon, inkludert for styret. Vi håper det blir minimalt med forsinkelser og at alle leser nøye den informasjonen som blir sendt ut .

Med vennlig helsing,

Styret

*Redigert 24.08*

Post

DUGNAD 09.05.19 KL.18.00

Posted on May 1, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

DUGNAD

 • Det vil bli avholdt felles dugnad torsdag 09.05.19 for alle blokkene.
 • Bomberommet må ryddes,ting som ikke er merket med navn blir kastet.
 • Sykkelkjelleren må sjekkes.
 • Gamle og ødelagte sykler,som ikke er merket,blir  kastet          
 • De som ikke har anledning til å stille på dugnad,kan eventuelt ta en annen dag.
 • Alle i denne blokken må rydde i fellesområdet, og bomberommet.
 • Mange steder står det for mye ute i fellesarealet.
 • Alle skal ha god tilgang til egne  boder.         
 • Det som står i fellesarealene blir kastet.Sykler, settes i egne sykkelstativ.
 • Barnevogner settes fint inntil veggen,akebrett(sesongen) kan stå.
 • Ryddes vekk når vinteren er over. Alt annet skal vekk.
 • Ting som står i bomberommet som ikke er merkes med eiers navn, blir kastet.
 • Alle bildekk må merkes med navn, ellers kan dere risikere at de blir kastet.
 • Inngangspartiet bør spyles og kostes.
 • Risten utenfor inngangspartiet rengjøres.
 • Vaskerommet må rengjøres,gjelder både gulv og maskiner 
 • Det er anledning til å kjøpe inn planter til å pynte opp i inngangspartiet.
 • Dere må selv legge ut, levere kvitteringer til Styreleder eller en i Styret.
 • Maks kr 400,-
 • Jeg må ha original kvittering,kan ikke sendes på mail. 
 • Det er bestilt containere. Disse kan bli stående til onsdag 15.05.19.
 • Gi beskjed til Styret hvis containeren må tømmes, eller om dere vil ha den fjernet.
 

 

           
Post

Generalforsamling 20 april, 2019

Posted on April 13, 2019 in Uncategorized by Solhøgda Borettslag

Onsdag 24 april kl 20.00 er det generalforsamling for Solhøgde Borettslag.

Det betyr at det på denne dagen skal velges nye medlemmer for styret.

Alle som er myndige kan stille til valg i styret, og valgkomiteen har fått henvendelse fra fire kandidater.

Tre av disse vil dere kunne lese om i innkallingen til generalforsamlingen. En henvendelse kom etter at innstillingen ble sendt til BATE.

Innstillingen kan dere lese i innkallingen, som dere vil motta i postkassen, senest en uke før møtet avholdes.